Kunstværk til Hærens Officersskoles gæstebog ifm HM Dronningens besøg